De 10 meest voorkomende leugens op een cv

By 14 juni 2018 Geen categorie

Op cv’s wordt heel wat bij elkaar verzonnen. Valt er wat tegen te doen?

Het is een schrikbeeld van veel werkgevers: cv’s met onjuistheden. In een aantal van die gevallen is er zelfs sprake van het opzettelijk vermelden van foutieve gegevens. Uit onderzoek van CareerBuilder blijkt dat meer dan 50 procent van de cv’s (al dan niet bewust gemaakte) onjuistheden bevat.

Er wordt het meest gelogen over diploma’s en werkverleden. Een rijtje veelvoorkomende voorbeelden uit het onderzoek:

1. Verfraaiing van functietitels en verantwoordelijkheden
Op het cv staat dat iemand hoofd financiële administratie is geweest, maar was in plaats daarvan (slechts) financieel medewerker.

2. Overdrijving van ervaring en vaardigheden
‘Een sollicitant claimde 7 jaar als manager van een afdeling van 40 medewerkers te hebben gewerkt. Hij was daar inderdaad 7 jaar in dienst, maar slechts 6 maanden als manager, en bovendien op een afdeling van slechts 5 medewerkers.’

3. Vervalsing van begin- en einddata van banen
Dit wordt gebruikt om de indruk te wekken dat iemand ergens langere tijd heeft gewerkt en hierdoor meer ervaring heeft. Het wordt ook wel gebruikt om jobhoppen of werkloosheid te verdoezelen of om ex-werkgevers buiten beeld te houden waar iemand op een negatieve manier is weggegaan.

4. Gevolgde studies overdrijven en titels verzinnen

5. Nooit behaalde diploma’s opvoeren
Sommige sollicitanten geven studies en diploma’s op, terwijl de studie nooit is afgerond en ook nooit meer afgerond zal worden.

6. Opgave van zelfstandigheid of een sabbatical
Een sollicitant kan ook aangeven een tijd als zelfstandige te hebben gewerkt of een sabbatical te hebben gehad. Daarmee willen zij soms een periode van werkloosheid of andere periode geheimhouden.

7. Werkervaring weglaten
Soms laten mensen zelfs werkervaring weg van hun cv om andere werkervaring juist wat aan te dikken.

8. Vervalsing van beoordelingen
‘Bij een referentenonderzoek bleek een werkgever eens helemaal niet zo tevreden te zijn als het door de sollicitant verstrekte functioneringsformulier deed vermoeden. Er bleek sprake te zijn van valsheid in geschrifte.’

9. Liegen over de reden van vertrek bij vorige werkgevers

10. Opgave valse referenties
Soms komt het ook voor dat de naam en het telefoonnummer van een referent wordt opgegeven, die in werkelijkheid een goede vriend van de sollicitant is. Die vriend doet zich dan voor als een oude werkgever.

Dergelijke leugens op het cv van een toekomstige werknemer kunnen ‘aanzienlijke schade’ voor bedrijven opleveren. Wat kunnen werkgevers doen om zich hiertegen te wapenen?

  • Het cv zorgvuldig lezen. Is het logisch van opbouw?
  • Een tijdlijn opzetten en checken of de tijd tussen opleidingen en werkervaring verklaarbaar is. Ga na of de ‘gaten’ in de tijdlijn verklaard kunnen worden.
  • Extra opletten bij een sabbatical periode. ‘Die wordt namelijk vaak gebruikt om een detentieperiode of een ontevreden werkgever te verdoezelen.’
  • Zijn er weinig referenten, of worden die helemaal niet vermeld? Let dan op!
  • Controleren of er informatie over de opleiding en werkgeschiedenis op internet terug te vinden is. Of: de sollicitant vragen om originele en relevante diploma’s te tonen.

 

Bron van dit artikel